nlnl

Welkom in onze FAQ

LeGuide.com S.A.S.
12 Rue Godot de Mauroy
75009 Paris - France
Tél : + 33 1 75 44 56 00 - Fax : +33 1 75 44 56 02

LeGuide.com is een NV met een kapitaal van € 1 819 464,50.

.RCS Paris B 425 085 875 - Siret : 425 085 875 000 69 - APE : 6312Z. Intra-communautair : FR 92 425085875

Het gebruik van de website Koopkeus.nl wordt bepaald door de algemene voorwaarden. De gebruiker van de website heeft de voorwaarden gelezen en goedgekeurd. Deze voorwaarden kunnen op elk moment en zonder bericht van LeGuide.com veranderd worden.

Intellectuele eigendomsrechten

Koopkeus.nl is een website van LeGuide.com S.A.S.

De inhoud van Koopkeus.nl (grafieken, beeldmateriaal, teksten, logo's, gif's en icoontjes evenals hun opmaak) is het exclusieve eigendom van LeGuide.com S.A.S. Hiervan uitgesloten zijn de merken, de logo's en/of de inhoud van andere (partner-) bedrijven of auteurs.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LeGuide.com is het niet toegestaan om deze elementen te kopiëren, te verspreiden, te veranderen of te publiceren op wat voor manier dan ook.

Stuur ons een e-mail als u vragen heeft of toestemming wilt krijgen.


Persoonlijke gegevens

Conform de Franse wet 78-17 van 6 janvier 1978 (*) "Informatique et Libertés" (Online Rechten en Vrijheden) is onze database aangemeld bij de CNIL (Franse nationale commissie voor online rechten en vrijheden) (http://www.cnil.fr</a>). Aanmelding van 3 maart 2000 veranderd op 28 juni 2001 onder nummer 694127 op naam van LeGuide.com S.A.S.
Overeenkomstig artikel 34 van deze wet kan de internetgebruiker zijn persoonlijke gegevens rectificeren, veranderen en verwijderen. Dit recht kan uitgeoefend worden via de post (LeGuide.com S.A.S. 12 Rue Godot de Mauroy - 75009 Paris - Frankrijk) of via e-mail. De verzamelde persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden overgedragen worden.

(*veranderd door de wet 2004-801 op 6 augustus 2004 betrekking hebbende op de bescherming van fysieke personen betreffende de behandeling van hun persoonlijke gegevens.)


De cookies

LeGuide.com gebruikt cookies om statistische informatie te verzamelen. Het gaat om kleine tekstbestandjes die op uw harde schijf worden geplaatst.


Beperking van de verantwoordelijkheid

De informatie op de websites van LeGuide.com S.A.S. is zo nauwkeurig mogelijk. De websites worden regelmatige ge-update, maar kunnen ondanks een grote zorgvuldigheid onvolledig zijn of fouten bevatten.

Het vergelijken van prijzen door LeGuide.com S.A.S. gebeurt op een selectie van websites van onze partners. LeGuide.com S.A.S. kan in geen geval garanderen dat alle webwinkels of alle websites die bij LeGuide.com S.A.S. zijn aangemeld, in de vergelijking meegenomen worden.

LeGuide.com S.A.S. kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de producten en diensten zoals die beschreven staan op de website en evenmin voor de werkelijke of veronderstelde kwaliteit van deze producten en diensten.

De aanbiedingen op de websites zijn met zorg uitgekozen en zijn échte aanbiedingen. Als u van mening bent dat dit niet het geval is, laat het ons dan weten.

Korting wordt berekend op basis van de gebruikelijke prijs zoals aangegeven door de ondernemer of zijn concurrenten. Aan deze kortingen kunnen geen rechten verbonden worden. De prijzen zijn exclusief verzendkosten en luchthavenbelasting - in het geval van vliegtickets (behalve als anders staat aangegeven).

LeGuide.com S.A.S. is niet verantwoordelijk voor welke vorm dan ook van indirecte of directe schade die ontstaat door het gebruik van de informatie, producten of diensten van de website en in het bijzonder de schade die onstaat door de aanschaf van een product op een website die bij LeGuide.com ingeschreven staat.

LeGuide.com S.A.S. is niet verantwoordelijk voor de berichten op het Consumentenforum. Daarentegen behoudt LeGuide.com S.A.S. zich het recht voor om berichten te veranderen of verwijderen als die in tegenspraak zijn met de geldende wetgeving (laster, racisme, belediging enzovoort).

LeGuide.com S.A.S. behoudt zich tevens het recht voor om aan gelasterde en beledigde personen, persoonlijke informatie (e-mail, IP-nummer...) door te geven zodat de de daders geïdentificeerd wordens.

De Franse wetgeving is van toepassing op deze huidige voorwaarden. Elke geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden is de bevoegdheid van de rechtbank waaronder het hoofdkantoor van LeGuide.com S.A.S. valt.